It is possible to process COVID tests for multiple people on one device. Once you have linked your first test, simply tap "Scan a test kit code" again, and scan another test kit QR code. You will receive the results under two separate tests in the app, and can generate individual certificates with the correct personal information for each.

Please note that your results may arrive at separate times due to processing times in the lab.
Het is mogelijk om COVID-testen voor meerdere personen op één apparaat te verwerken. Nadat u uw eerste test heeft gekoppeld, tikt u nogmaals op "Scan een Testkitcode" om de volgende Testkit QR-code te scannen. U ontvangt de resultaten onder twee afzonderlijke tests in de app en u kunt voor elk afzonderlijke test certificaten genereren met de juiste persoonlijke informatie.

 

Houd er rekening mee dat uw resultaten op verschillende tijdstippen kunnen aankomen vanwege verwerkingstijden in het laboratorium.